Havaalanı Genel Kuralları

SÖZLEŞME KOŞULLARI VE DİĞER ÖNEMLİ BİLDİRİMLER

 

NİHAİ VARIŞ YERİYLE SONLANACAK VEYA KALKIŞ ÜLKESİ HARİCİNDE BİR ÜLKEDE DURAKLAMA YAPILACAK SEYAHATLERDE YOLCULARA, -SEYAHATİN HERHANGİ BİR ÜLKEDEKİ KISMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE- TÜM SEYAHATİN MONTREAL KONVANSİYONU VEYA SELEFİ KONUMUNDAKİ (TADİL EDİLMİŞ HALİ DE DAHİL) VARŞOVA KONVANSİYONU (VARŞOVA KONVANSİYONU SİSTEMİ) OLARAK BİLİNEN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA TABİ OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMEKTEDİR. BU YOLCULAR İÇİN, GEÇERLİ HERHANGİ BİR TARİFEDE YER ALAN ÖZEL TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULANACAK İLGİLİ ANLAŞMA TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNU DÜZENLEDİĞİ GİBİ BU SORUMLULUĞA SINIR GETİRMEKTEDİR.

 

Sınırlı Sorumluluk BİLDİRİMİ

 

Yolculuğunuz, Montreal Konvansiyonu veya Varşova Konvansiyonu sistemine tabi olabilir ve bu Konvansiyonlar, vefat veya bedeni yaralanma, bagajda meydana gelecek zarar veya hasar ve gecikmeler karşısında havayolu şirketlerinin yükümlülüklerini sınırlandırabilir.

 

Montreal Konvansiyonunun geçerli olduğu hallerde, sınırlı sorumluluk aşağıdaki gibi düzenlenecektir:

 

 1. Vefat veya bedeni yaralanmayla ilgili maddi bir sınır bulunmamaktadır.
 2. Bagajın imha olması, ziyana veya zarara uğraması veya gecikmesi halinde, çoğu durumda yolcu başına 1.131 Özel Çekme Hakkı (SDR) (yaklaşık 1.200 EURO; 1.800 US$)
 3. Yolculuğunuzdaki gecikmeden kaynaklanan zararlar söz konusu ise, çoğu durumda yolcu başına 4.694 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 5.000 EURO; 7.500 US$).

 

889/2002 no’lu Avrupa Topluluğu Yönetmeliğine göre, Avrupa Topluluğu havayolu şirketlerinin, yolcular için gerçekleştirdikleri tüm taşıma, bagajlar içinse sadece havayoluyla yapılan taşımalarda Montreal Konvansiyonu sınırlarının hükümlerini uygulamasını şart koşmaktadır. Avrupa Topluluğu dışındaki ülkelerin taşıyıcılarının çoğu, yolcuların ve bagajlarının taşınmasıyla ilgili olarak Montreal Konvansiyonu sınırlarını uygulamaya koymuştur.

 

Varşova Konvansiyonu sisteminin geçerli olduğu durumlarda, aşağıdaki sınırlı sorumluluk hükümleri uygulanabilir:

 

 1. Konvansiyon ek Lahey Protokolü’nün uygulanması halinde, vefat veya bedeni yaralanmayla ilgili olarak 16.600 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 20.000 EURO; 20.000 US$) veya sadece Varşova Konvansiyonu’nun uygulanması halinde, 8.300 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 10.000 EURO; 10.000US$). Çoğu taşıyıcı firma, bu sınırlardan tamamen ve gönüllü olarak feragat etmiştir; ABD yönetmeliklerine göre, ABD sınırları içerisinde kalan kabul edilmiş bir durma noktasına, veya bu noktadan veya bu noktayı da içerecek şekilde yapılan seyahatlerde sınır 75.000 US$’dan düşük olamaz.
 2. Kontrolden geçmiş bagaj için zarar, ziyan veya gecikme durumunda kg başına 17 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 20 EURO; 20 US$) ve kontrolden geçmemiş bagaj için 332 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 400 EURO; 400 US$).
 3. Taşıyıcı, gecikmeden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı yükümlü olabilir.

 

Seyahatiniz için geçerli olan sınırlarla ilgili olarak taşıyıcı firmadan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Seyahatinize farklı taşıyıcılarla yapılan seyahatler dahilse, geçerli olan sınırlı sorumluluk çerçevesine dair bilgi almak için her bir taşıyıcıyla irtibata geçmelisiniz.

 

Seyahatinizin hangi Konvansiyona tabi olduğuna bakmaksızın, check-in işlemi sırasında bagajınızın değerine dair özel bir beyanda bulunarak ve geçerli olan ek bir ücret ödeyerek zarar, ziyan veya gecikme durumlarında daha yüksek bir sorumluluk sınırından yararlanabilirsiniz. Bir başka seçenek olarak ise, bagajınızın değeri, geçerli sorumlu sınırlılık seviyesini aşıyorsa, seyahate çıkmadan önce tüm bagajınızı sigortalamalısınız.

 

Dava için zaman aşımı süresi: Tazminat istemiyle herhangi bir mahkemede dava açmak isterseniz, söz konusu davayı, uçağın varış tarihinden veya uçağın varmış olması gereken tarihten itibaren iki yıl içerisinde açmalısınız. Bagaj talepleri: Hasar durumunda, kontrolden geçmiş bagajın alınmasından itibaren 7 gün içerisinde taşıyıcıya yazılı bildirim verilmelidir; gecikmeler söz konusu olduğunda ise bagajın yolcuya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde talepte bulunmalısınız.

 

Referans Yoluyla Dahil Edilen Sözleşme Şartlarının Bildirimi

 

 1. Uluslararası, yurtiçi veya uluslararası seyahatin yurtiçindeki kısmına ait bir seyahatte size havayoluyla taşıma hizmeti veren taşıyıcıyla yapacağınız taşıma sözleşmeniz, işbu bildirime; taşıyıcının bildirimine veya makbuzuna ve taşıyıcının kendi şartlarına ve koşullarına (Koşullar), ilgili kural, yönetmelik ve sözleşmelere (Yönetmelikler) ve geçerli her türlü tarifeye tabidir.
 2. Taşıma işleminiz birden fazla taşıyıcı tarafından gerçekleştirilecekse, her bir taşıyıcı farklı Koşul, Yönetmelik ve geçerli tarifeye tabi olabilir.
 3. Her bir taşıyıcının Koşulları, Yönetmelikleri ve geçerli tarifeleri, bu bildirimle, taşıma sözleşmenize atfen dahil edilip ayrılmaz bir parçası olmaktadır.
 4. Koşullara, sadece sayılacaklarla sınırlı kalmamak kaydıyla, aşağıdakiler dahildir:
  • Yolcuların vefatı veya bedenen yaralanmaları halinde taşıyıcının sorumluluğuna dair koşullar ve bu sorumluluğun sınırları
  • Kırılabilir veya bozulabilir mallar da dahil olmak üzere, mal ve bagajın kaybolması, hasar görmesi veya gecikmesine ilişkin taşıyıcının sorumluluğuna dair koşullar ve bu sorumluluğun sınırları
  • Bagaj için daha yüksek bir değerin beyan edilmesine ve varsa ek ücretlerin ödenmesine dair kurallar
  • Taşıyıcıya ait ekipman veya hizmet tedarikinde bulunan şahıslar da dahil olmak üzere, taşıyıcının acenteleri, hizmetlileri ve temsilcilerinin eylemlerine taşıyıcının koşullarının ve sınırlı sorumluluğunun uygulanması
  • Yolcuların taşıyıcı aleyhine talepte bulunmaları veya dava açmaları için izin verilen süre de (zamanaşımı süresi) dahil olmak üzere taleplerle ilgili kısıtlamalar
  • Tekrar onaylama veya rezervasyonlara dair kurallar; check-in zamanları, havayoluyla taşıma hizmetlerinin kullanımı, süresi ve geçerliliği ile taşıyıcının taşımayı reddetme hakkı
  • Uçuş tarifelerindeki değişiklikler, alternatif taşıyıcıların veya uçakların devreye sokulması, uçuş rotasının yeniden belirlenmesi de dahil olmak üzere taşıyıcının bir hizmeti yerine getirememesi veya getirmekte gecikmesi neticesindeki hakları ve sınırlı sorumluluğu ile (yürürlükteki kanunlar uyarınca zorunlu olduğu durumlarda) taşıma işlemini yapacak taşıyıcının veya ikame uçağın kimliğini yolculara açıklaması yükümlülüğü
  • Taşıyıcının, yürürlükteki yasalara riayet etmeyen veya gereken seyahat belgelerinin tümünü ibraz etmeyen yolcuları taşımayı reddetme hakkı
 5. Taşıyıcının taşıma işlemine dair bilet satışı yapılan yerlerde taşıma sözleşmeniz hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve sözleşmenin bir kopyasını nasıl temin edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler çoğu taşıyıcının web sitelerinde bulunmaktadır. Yürürlükteki kanunlar uyarınca gerekli olması halinde, taşıma sözleşmenizin tam metnini taşıyıcının havalimanında ve satış bürolarında inceleme hakkına sahip olduğunuz gibi sözleşmenin bir kopyasını, ilgili taşıyıcıdan ücretsiz talep ederek tarafınıza postayla veya başka bir teslim şekliyle gönderilmesini isteyebilirsiniz.
 6. Taşıyıcının başka bir taşıyıcıya ait havayoluyla taşıma hizmeti satışında bulunduğu veya başka bir taşıyıcıya ilişkin bagajı kontrol etmesi halinde, bu işlemleri sadece diğer taşıyıcının acentesi sıfatıyla yapabilir.

 

PASAPORT VE VİZE GİBİ LÜZUMLU SEYAHAT BELGELERİNİZİN TÜMÜ YANINIZDA DEĞİLSE SEYAHAT EDEMEZSİNİZ.

 

HÜKÜMETLER TAŞIYICINIZDAN YOLCU VERİLERİNE ERİŞİM İZNİ VERMELERİNİ VEYA BUNLARA DAİR BİLGİ SUNMALARINI İSTEYEBİLİR.

 

UÇAĞA ALINMAMA: Kimi zaman uçuşlarda çifte rezervasyon yapılabilmektedir; böyle bir durumda rezervasyonunuz teyitli olsa dahi, küçük de olsa, uçuşunuz için koltuk bulamama riskiniz vardır. Çoğu durumda, isteğiniz dışında uçağa alınmamanız halinde tazminat talep edebilirsiniz. Yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olması halinde, taşıyıcı, kişileri istekleri dışında uçağa almama kararı vermeden önce, gönüllü yolcular aramalıdır. Uçağa alınmama tazminatının (UAT) ödenmesine ilişkin kuralların tümü ile taşıyıcınızın uçağa alma önceliklerine dair bilgiler için taşıyıcınızla görüşmeniz tavsiye edilir.

 

BAGAJ: Farklı tür eşyalar, ederinden daha fazla değere sahip olarak beyan edilebilir. Taşıyıcı, kırılabilir, değerli veya bozulabilir eşyalar için özel kurallar uygulayabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz.Kontrol Edilen Bagaj: Taşıyıcı, kontrol edilmiş bagajlar için belli bir limite kadar ücret almayabilir. Taşıyıcı, sınıf ve/veya rota itibariyle farklılık gösterecek şekilde, bu limiti kendisi belirleyecektir. Taşıyıcı, ücretsiz limitin üzerine çıkan kontrol edilmiş bagaj için ekstra ücret alabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Kabin (Kontrol Edilmemiş) Bagajı: Taşıyıcı, kendisi tarafından belirlenmek ve sınıf, rota ve/veya uçak tipi itibariyle farklılık göstermek üzere, kontrol edilmemiş (kabin) bagajlar için belli bir limite kadar ücret almayabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Seyahatiniz sırasındaki bagaj taşımasını birden fazla taşıyıcı gerçekleştiriyorsa, her bir taşıyıcı (hem kontrol edilmiş hem de kabin bagajları için) farklı kurallar uygulayabilir. ABD SEYAHATLERİNE ÖZEL BAGAJA DAİR SINIRLI SORUMLULUK: Tümüyle ABD sınırları içerisindeki noktalar arasında gerçekleştirilen yurtiçi seyahatlerde, federal kurallar taşıyıcının bagaja dair sorumluluğunun sınırının, yolcu başına en az 3.300,00 US$ veya 254.5. sayılı CFR’nin 14. maddesi uyarınca şu an için geçerli olan tutar olmasını öngörmektedir.

 

CHECK-IN ZAMANLARI. Yolculuk programı / makbuzunda gösterilen zaman uçağın kalkış zamanıdır. Uçak kalkış zamanı, check-in işlemlerini tamamlamanız gereken veya uçağa binmek üzere hazır olmanız gereken zaman ile aynı değildir. Geç kalmanız halinde taşıyıcınız sizi taşımayı reddedebilir. Taşıyıcınız tarafından bildirilen check-in zamanları, yolcuların seyahat için kabul edilecekleri en geç saattir; taşıyıcınız tarafından bildirilen uçağa biniş zamanları, yolcuların uçağa binmek üzere hazır olmaları gereken en geç saattir.

 

TEHLİKELİ MALLAR (TEHLİKELİ MALZEMELER): Emniyet açısından, tehlikeli mallar, açıkça izin verilen durumlar haricinde, kontrol edilmiş veya kabin (kontrol edilmemiş) bagaj içerisine konmamalıdır. Tehlikeli mallar, sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, sıkıştırılmış gazlar, aşındırıcı maddeler, patlayıcılar, yanıcı sıvı ve katı maddeler, radyoaktif materyaller, oksidasyona yol açan materyaller, zehirler, enfekte edici maddeler ve kendi bünyesinde alarm takılı evrak çantalarıdır. Güvenlik nedenleri dolayısıyla birtakım diğer kısıtlamalar da uygulanabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz.

 

TEHLİKELİ MALLAR
Taşıyıcınıza danışmadan önce, aşağıda resmi verilen

eşyaları paketlemeyin veya uçakta taşımayın.

 KENDİNİZİN VEYA DİĞER YOLCULARIN EMNİYETİNİ TEHLİKEYE ATMAYIN.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TAŞIYICINIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme SOFALI ÇEŞME CADDESİ NO:1 FATİH ? İSTANBUL adresinde kurulu SEMBİLET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ  (SEMBİLET olarak anılacaktır) ile  Firma/şahıs için de biletleme esnasında sisteme tanımlanmış adres geçerli olacaktır)  adresinde kurulu  (firma/şahıs) arasında biletin kesildiği tarihinde yürürlüğe girmek üzere yapılmıştır.

 

 1. Gizli Bilginin Tanımı:

Gizli bilgi ifşa eden tarafça,  bunlar gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere,  SEMBİLET tarafından özel izin verilmeyen diğer tüm tarafların işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü; fikir, buluş, iş, rapor, resim, şema, grafik, çizim, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, kod, algoritma, her türlü müşteri, ortak,  bağımsız ve bağımlı tacir yardımcısı ve 3. kişi bilgi ve verisi,  taraflarca kullanılan her türlü sunucu-firewall-IDS-IDP-Anti virüs ve benzeri ürünlerin isim-sürüm-model-yapılandırma bilgileri, taraflarca kullanılan yazılımların-işletim sistemlerinin isim-sürüm-model-yapılandırma bilgileri, SEMBİLET dahilinde çalışan personel ile ilgili her türlü bilgi, SEMBİLET'in organizasyon şemaları ve iş akış, web servis süreçleri ve bu kapsamda, firmaya açılan ve açıklanan tüm bilgiler,    SEMBİLET'in network yapısı ve noktaları ve kullandığı network cihazları ve bu cihazların konfigürasyonları, sistem mühendisliği ürün ve çözümleri, SEMBİLET'in hazırladıkları yada geliştirdikleri projeler-proje bilgileri, SEMBİLET'in kısa-orta ve uzun vadeli stratejileri, SEMBİLET'in iletişim yetkisine verdiği sistemleri ve bunların içindeki bütün veriler ve bu sistemlere erişim yolları, SEMBİLET'in planladığı alım yada satımlar hakkında ki bilgileri, sözleşme görüşmeleri ve bu esnada paylaşılan bilgi, veri, kayıt, yazılım, kod, algoritma, test dahilinde verilen tüm bilgi, belge, veri ve kayıt, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenecekleri SEMBİLET'i etkileyen yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, hukuki ve teknik bilgiler ve bu nitelikte olan tesadüfen öğrenilen bilgi, belge, kayıt ve programlama diliyle ifade edilsin veya edilmesin veriler ve bunların parçaları ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edilir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır. Bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri İSTANBUL Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri?dir.

 1. Gizli Bilginin Korunması

Taraflar, bu gizli bilgiyi;

 1. Büyük bir gizlilik içinde özenle korumayı
 2. Muhafazası için icap eden tüm tedbirleri almayı
 3. Emniyetini sağlamayı
 4. İşbu bilgiyi izin verilmeyen herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, istifade ettirmemeyi, istifade etmesini önlemeyi, yararlanmamasını temin etmeyi
 5. Doğrudan ya da dolaylı olarak, hiçbir kayıt ve şartta hiçbir şekil ve surette aralarındaki iş sözleşmesinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına bu bilgiyi verebilecekleri gibi, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını, diğer ortaklarını ve/veya faaliyetin doğası gereği gizli bilgiye ulaşabilecek diğer gerçek ve tüzel 3. kişileri uyarırlar. Taraflar uyarı dışında işçilerinin ve alt çalışanlarının, diğer ortaklarının ve/veya faaliyetin doğası gereği gizli bilgiye ulaşabilecek diğer gerçek ve tüzel 3. kişilerin de işbu sözleşme yükümlülüklerine uymalarını sağlamak için gereken bütün önlemleri alacaklarını ve işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 1. Gizli Bilgi Tanımına Girmeye Bilgiler

 

 1. Tarafların kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler
 2. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

 

 1. Alınması Gereken Önlemler

Eğer firma, SEMBİLET gizli bilgisi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa FİRMA/ŞAHIS'ı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir. FİRMA/ŞAHIS, SEMBİLET'in bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. SEMBİLET gerek kendiliğinden, gerekse diğer tarafın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabileceği gibi, maruz kaldığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, kar ve itibar kaybının ve ziyanın tazminini de talep edebilir.

 1. Gizli Bilginin İadesi

Tarafların sözleşmesinin sona ermesi halinde, firma derhal tüm gizli bilgilerin iade edilebilir olanlarını SEMBİLET'e iade eder, Dijital ortamlarda saklanan kopyalar her iki tarafın gözetiminde yok edilir ya da teslim alınır.

 1. İfşaya İzin Verilmesi

FİRMA/ŞAHIS, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklâm amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez.

Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası SEMBİLET'in yazılı izni ile söz konusu bilgilerin açıklanmasıdır.

 1. Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve taraflarca karşılıklı olarak uzatılmadığı sürece 3 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Tarafların gizlilik yükümlülükleri işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra 3 yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.

 1. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

İşbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin FİRMA/ŞAHIS tarafından geç, tamamen ve/veya kısmen ihlali halinde firmaya usulüne uygun bildirim yapacaktır. Sözleşmeye aykırılık FİRMA/ŞAHIS tarafından kendisine herhangi bir yolla (fax,e-posta, noter ihtarı vb.) tebliğinden itibaren 5 gün içinde giderilmezse SEMBİLET tüm yasal yollara başvurarak doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyanının, kar ve itibar kaybının giderilmesini isteme hakkına sahiptir.

 1. Sözleşme Değişikliği ve Vergi

Bu sözleşme tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer.  Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez. İş bu sözleşmeden kaynaklı damga vergisi tahakkuk etmesi halinde taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.

 1. İhtarlar

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm ihtarlar işbu sözleşmede belirtilen Tarafın adresine noter ve/veya güvenli elektronik imza yoluyla yapılabilir. Bu adreslere bu sözleşmede belirtildiği şekilde yapılan bildirimler ıslak imzalı bildirimler gibi geçerli hukuki sonucu doğuracaktır. Güvenli Elektronik imzalı bildirimler için tarafların elektronik posta adresleri

SEMBİLET için

info@sembilet.com

Firma/şahıs için de biletleme esnasında sisteme tanımlanmış adres geçerli olacaktır.

 

Taraflar elektronik veya maddi adres değişikliklerini derhal karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adreslere yapılan hukuki bildirimler geçerli olarak kabul edilecektir.

 1. Sözleşmenin Yorumu

Taraflar bu sözleşmeden doğan hükümlerine yerine getirirken dürüstlük kuralına uygun bir şekilde davranacaklardır. Sözleşme maddeleri aksi madde hükmünden anlaşılmadıkça sözleşmenin tümü için geçerlidir. Tarafların bir haklarını kullanmaması o haktan feragat veya zımni kabul olarak yorumlanamaz. SEMBİLET sağladığı bilgilerin doğruluk ve kesinliğini taahhüt ve garanti etmez. SEMBİLET bu hükümlere uyulduğunun kontrolü için kendi ve 3. kişilerin sunucuları, donanımları ve ağlarında teknik takip kayıt ve teknolojik izleme yapabilecektir. FİRMA/ŞAHIS buna müsaade ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   SEMBİLET ile FİRMA/ŞAHIS arasında yapılmış bir sözleşmenin akıbeti işbu sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. İşbu sözleşme taraflar arasında ortaklık, temsil ve benzeri bir iş ilişkisi kurmamaktadır.

İptal ve İade Koşulları

İptal İade ve Değişiklik

Genel Bilgi

Online olarak mobil ya da web sitesi üzerinden veya satış ofisleri tarafından düzenlenen biletlerde iptal, iade ve değişiklik gibi işlemler havayolu firmalarının sözleşmelerine göre değişiklik gösterebilir. İptal ve iade gibi konularda uçuş saatinize en az 2 saat kala işlem yaptırabilirsiniz.

 

Web sitemiz tarafından satılan biletlerde üç ayrı sınıf vardır. Promosyon, Ekonomi ve Business Class olmak üzere üç farklı kategoride bilet satın alabilirsiniz. Ekonomi ve Business Class aldığınız biletlerin iptal ve iade gibi işlemlerini çağrı merkezimize ileterek talepte bulunabilirsiniz. Promosyon biletlerde ise bu durum geçerli değildir. Promosyon biletler satın alındıktan sonra iptal, iade ve değişiklik yapılamayan biletlerdir.

 

Promosyon biletler havayolu firmalarının sınırlı sayıda koltuk için çıkardığı biletlerdir. Promosyon biletler genellikle bir ay öncesinden ödemesi yapıldığı için uygun fiyatlıdır ve tercih sebebidir.

 

Özel bir nedenden dolayı iptal/iade işlemi yaptırmak zorunda olabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda online bilet alırken yaptığınız sözleşmeye dayanarak iade kesintisi ya da cezalı işlem yapılabilir. Bu tür durumlarda mağdur olmamak için seyahat edeceğiniz havayolu firması ile iletişime geçmeniz talep oluşturmanız gerekebilir. Eğer iptal ve iade şartlarına uygun şekilde işlem yapıyorsanız sadece servis ücreti kesintisi alınmaktadır. Bunun dışında eğer 12 saatten daha az bir zaman kaldıysa cezalı işlem ücreti de kesilebilir.

Yolcu Hakları

SAYIN YOLCULARIMIZ UÇAKLA SEYAHATLERİNİZDE Geçerli belgelerinizle zamanında gelmenize rağmen veya arz fazlalığı nedeniyle, Uçağa Kabul Edilmediyseniz; Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi tarafından, rezervasyonundan feragat edecek gönüllüler bulmak için duyuru yapılır. Gönüllülere, >> Bilet ücretinin iadesi ve seyahat başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesi, >> Son varış yerine güzergâh değişikliği sağlanması, >> Uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması, seçeneklerinden biri sağlanır. 1 2 3 Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, size iç hatlar için 100 Avro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise, planlanan son varış noktası hedef alınarak mesafeye göre 200 Avrodan 600 Avroya kadar olan miktarı Türk Lirası cininden ödemek zorundadır. Yolcuların iradeleri dışında uçuşa kabul edilmemeleri durumunda; Tazminat Hakkı, Bilet Ücreti İadesi veya Güzergâh Değişikliği Hakkı, ayrıca İkram, Haberleşme, Konaklama 1 ve Ulaşım isteme hakkı vardır. Ayrıca yolculara şu hizmetler bedelsiz olarak sağlanır: >> 2-3 saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler, >> 3-5 saat arası gecikmelerde, sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, >> 5 saat ve üzeri gecikmelerde, sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği. >> Bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama. >> Havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşım, >> Süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti. 4 5 Uçuşunuz İptal Edildiyse; Uçuşu iptal edilen yolcular iptalden 2haberdar ise; yolcuya >> Bilet ücretinin iadesi ve seyahat başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesi, >> Son varış yerine güzergah değişikliği sağlanması, >> Uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşı- ma şartları altında güzergâh değişikliğinin yapılması, seçeneklerinden biri sağlanır. Tazminat Alma Hakkına sahiptir. Ayrıca yolculara İkram, Haberleşme, Konaklama ve Ulaşım Hakkı sağlanır. Yolcular, Planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde, Planlanan hareket zamanından iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkışlarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece, 6 7 2 Tazminat Alma Hakkına sahiptir. havayolu sorumluluktan kurtulur. Yolcular, Planlanan hareket saatinden yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece, Havayolu Şirketi, Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi kendilerine olası alternatif ulaşım yolları hakkında da bilgi vermek zorundadır. Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen olağanüstü hallerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde, tazminat ödemekten kurtulur. Yolcu iletişim bilgisinin, hava taşıma iş- letmesince talep edilmesine karşın hava taşıma işletmesine verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda, Uçuşunuz Tehir Edildiyse; Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi uçuşun, planlanan hareket 3saatinden itibaren, >> 1500 kilometreden daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için iki saat veya daha fazla, >> 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için üç saat veya daha fazla, >> 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saat veya daha fazla, tehir edilmesini beklediğinde, yolculara İkram ve Haberleşme Haklarını teklif etmek zorundadır. 8 9 Uçağa kabul edilmeme, iptal ve her türlü tehir söz konusu olduğunda; hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklar ihtiyaçlarının karşılanması sırasında özel ilgi gösterilme ve en kısa zamanda hizmet alma hakkına sahiptir. Hava taşıma işletmesi, uçağa kabul edilmeme, iptal ve en az iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya, tazminat ve yardım kurallarını belirleyen yazılı bir bildirim sunmakla yükümlüdür. Yolcuların söz konusu hakları hiçbir şekilde sınırlanamaz. Yolcu haklarına aykırı davranılması halinde, yolcuların kanun yollarına başvuru hakkı saklıdır. Tehir en az beş saat olduğunda, yolcu, bilet ücretinin iadesini ve seyahatinin başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesini isteme hakkına sahiptir. Beklenen hareket saati, önceden ilan edilmiş hareket saatinden sonraki gün veya günler içerisinde olduğu takdirde, yolcuların Barınma ve Ulaşım Hakkı vardır. Yolcu, biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirilirse, >> 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın ia - desine ilave olarak, bilet ücretinin % 30’u yolcuya ödenir. >> 1500 ile kilometre arası uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın iadesine ila - ve olarak, bilet ücretinin % 50’si yolcuya ödenir. >> 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın ia - desine ilave olarak, bilet ücretinin % 75’i yolcuya ödenir. Yolcu, biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha üst bir hizmet sınıfına yerleştirildiği takdirde, herhangi bir ek ödeme talep edemez. 3 10 11 Olağanüstü durumlar hariç, havayolundan kaynaklanan sebeplerle bir sorun yaşadığınızda; Öncelikle seyahat ettiğiniz havayolu şirketiyle irtibata geçin, Sorununuz çözülmediyse, şikâyetiniz ve daha fazla bilgi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, 444 60 01 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Yolcuların muhtemel tüm sorunlarının muhatabı işletmeciler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetlenir.